İnformal Bilim

Bilim ve toplum faaliyetlerinin genel amacı:

– Topluma düşünen, gözlemleyen, sorgulayan, araştıran, veri ve bilgiye dayalı kararlar veren bireyler kazandırmak,

– Bilimi anlaşılır düzeyde anlatmak ve bilimin yalnızca karmaşık denklemlerden oluşmadığını, çevremizde geçen her olayın bilimsel bir açıklamasının olduğunu vurgulamak,

– Bilimi anlayan ve uygulayan, çağdaş dünyada çağın teknolojisini yakalamaya çalışan ve ülkesinin geleceğinin bilimde yattığına inanan insanların yetişmesini sağlamak

olarak özetlenebilir.

Bu amaçlara hizmet etmek üzere tüm dünyada uzun süredir yoğun faaliyetler yürütülmektedir. Popüler bilim kitapları, dergiler, bilim şenlikleri, bilim merkezleri, planetaryumlar, doğa tarihi müzeleri, akvaryumlar, televizyon programları gibi pek çok yazılı ve görsel iletişim mecrası ve mekan bu amaca yönelik olarak kullanılmaktadır.

Fen Bilimleri eğitim sistemimizin bir parçasıdır çünkü hayatımızın bir parçasıdır. Fen bilimlerini okulda gördüğümüz standart müfredat içeriğinden farklı bir içerikle görmek her birimiz için ufuk açıcı ve heyecan verici olacaktır. “Eğlenceli bilim” kavramı işte bu yüzden önemlidir. Eğitim bilimciler, bilim iletişimcileri, çocuk gelişimi uzmanları ve bu konu ile ilgili çalışan diğer alanlardan uzmanlar, kurumlar, sivil toplum örgütleri ve hatta devletler bu tür faaliyetlerin bireyde ve toplumdaki olumlu etkisini görmüşler. Bu alanda yazılmış çok sayıda bilimsel makaleye her gün yenileri ekleniyor, periyodik konferanslar düzenleniyor, uluslar arası örgüt ve kamu kurumları yoğun bir şekilde çalışıyor. Ülkemizde de konunun öncülüğünü TÜBİTAK (Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu) üstlenmiş durumdadır.

Bilimin sürprizlerle dolu dünyası sonsuz sayıda keşif macerası için bize imkan sunuyor. Bilim öğrenmek ve araştırma yapmak yaş grubuna özel içeriklerle ve başarısı kanıtlanmış uygulamalarla sunulduğunda herkes için keyiflidir. Her an her yerde olan ve çoğunlukla farkında olmadığımız bilimsel gerçekleri öğrendikçe yaşadığımız dünyaya ve çevremize bakışımız yenilenir. Hep daha fazlasını öğrenmek isteriz. Bilimsel süreçleri takip ederek yeni çözümler ve buluşlar için ipuçları yakalamak günlük hayatımızda da yenilikçi düşünme konusunda bizi motive eder.

Bilimin süper dünyası herkese kapılarını sonuna kadar açıyor, sadece adım atmak yeterli…